“พช.อุดรธานีจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ”

“พช.อุดรธานีจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยที่ไม่ทนต้องการทุจริต(หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education ) ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี (ป.ป.ช.อุดรธานี)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบ google meet ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)