พช.อุดรธานี ร่วมประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08:30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุดรธานี รอบ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)