พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสาววรพร อัมวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2565 เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)