พช.อุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวบัวผัน กรมลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีชั้ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

พร้อมนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังผ่านทางระบบ TV พช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

………………………………………………………………………………………………………………………..
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
Change for good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)