ข่าว-กลุ่มงานประสานฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 : นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร อส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ