ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ” ร่วมประชุมการสำรวจที่หมายเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัด