ข่าว-กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ” ร่วมประชุมการสำรวจที่หมายเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”