ข่าว-กลุ่มงานส่งเสริมฯ

พช.อุดรธานี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-3 ดาว 1.1 ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-bass OTOP) 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 : นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”