ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.อุดรธานี รับชมการประชุมกรมฯ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference สร้างความเข้าใจตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด