ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี” ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ