ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 กิจกรรมมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564