ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้นำบ้านจอมตาลใต้ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บูรณาการกับหลายภาคส่วนปลูกผัก ปล่อยปลาในพื้นที่บุ่งหวาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร หนึ่งหมู่บ้านดูแลได้ทั้งตำบล สู้วิกฤตโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมพิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี