ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี มอบถุงยังชีพ 500ชุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี” ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ