อำเภอกุดจับ

ติดตามโครงการสตรีฯ กลุ่มเลี้ยงสุกร ต.สร้างก่อ

     วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ พัฒนาการอำเภอกุดจับ มอบหมายให้ นายกนตธร คุณมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินโครงการสตรีฯ ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงสุกร ต.สร้างก่อ ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. นางเขียน จันเทศ 2. นางบุญเพ็ง สังสุทธิ          3. นางสาวนงนุช โอลาชา 4. นางเกษร อินทโภคา 5. นางบุญมี ไชยกอง
อำเภอหนองหาน

ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน และวัดพื้นที่ สำหรับดำเนินการขุดดินปรับพื้นที่เป็นหนองน้ำ

20 เมษายน 2564 นายพจศกร ศรีหาบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหาน พร้อมด้วย ทีมงาน สพอ.หนองหาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้รับเหมา ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน และวัดพื้นที่ สำหรับดำเนินการขุดดิน ปรับพื้นที่เป็นหนองน้ำ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ บ้านหนองคำยาง ม.12 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อำเภอหนองหาน

Big Cleaning Day

16 เมษายน 2564 ทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชน (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้ได้ถือโอกาสเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยรดน้ำขอพร นายพจศกร ศรีหาบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทีมงาน สพอ.หนองหาน และสร้างความผาสุกในองค์กร
อำเภอกุดจับ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอวยพรนายอำเภอกุดจับ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

         วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ พัฒนาการอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย แก่ นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เพื่อเป็นการอวยพร การนี้ นายอำเภอกุดจับ มอบนโยบายการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ ที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
อำเภอกู่แก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เชิญชมคลิปประชาสัมพันธ์ "การสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก" ในรูปแบบใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน
10 เมษายน 2564 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องYoutube - ถิ่นผึ้ง Memories และ สื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำเสนอรูปแบบการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก นำเสนอโดย คนรุ่นใหม่ ในอำเภอกู่แก้ว ที่นิยมการสวมผ้าพื้นบ้าน นางสาวปิยธิดา แสนแป้ (น้องปลักป้าย) และ ได้รับการออกแบบโดย คุณสุรชัย แสนแก้ว (ต้นหลิว) เฮือนสามน้ำสี่ ร่วมเป็นฑูตของการสวมใส่ผ้าไทยในคอนเซปต์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" จ.อุดรธานี https://youtu.be/OLnJvsW0J5U
อำเภอบ้านดุง

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

9 เมษายน 2564 นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปี 2564  โดยมีนายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง กล่าวรายงาน ในการนี้ นางบัวทอง สูงสุมาลย์ พัฒนาการอำเภอบ้านดุง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด และนักพัฒนาดิจิทัล ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดประกวดขบวนแห่พานบายศรี รำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลายนานาชนิด สร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อำเภอโนนสะอาด

อำเภอโนนสะอาด ได้จัดงานประเพณี ดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล มาเป็นประธานในพิธี

อำเภอโนนสะอาด ได้จัดงานประเพณี ดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ และมีการประกวดต่างๆ เช่น ขบวนแห่ พานบายศรี ผลผลิตทางการเกษตร ไก่พื้นเมืองสวยงาม นักร้อง กองเชียร์ส้มตำลีลา เป็นต้น ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ สนามหน้าที่่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
อำเภอกุดจับ

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ พัฒนาการอำเภอกุดจับ มอบหมายให้ นางผดุงพร อุระแสง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. จัดแสดงสินค้า OTOP โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ วันที่ 21 เม.ย 2564  2.ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านชัยคำเจริญ  ม. 14 ต. ขอนยูง อ. กุดจับ จ.อุดรธานี
อำเภอกุดจับ

เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอบายมุขในช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔“ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ”

                                วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ พัฒนาการอำเภอกุดจับ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอบายมุขในช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  “ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ”   โดยมี ดร.วิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และประชาชนร่วมกิจกรรม  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี