ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว