ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.นายูง : ลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยียน ติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสมประสงค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี