โคลนผสมสมุนไพร : ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนนาเกลือ (เกลือสินเธาว์) พื้นที่ดินเค็มของอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานีประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นและสำคัญต่อร่างกาย เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอไรด์

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม : เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลเสาวรส (กะทกรก) ที่มีรสชาติพิเศษเหมือนได้ชิมรสชาติของผลไม้ ๓ อย่าง คือ ฝรั่ง แอ๊ปเปิ้ล และมะขาม ผ่านการผลิตที่คงไว้ด้วยน้ำเสาวรสถึง ๙๐ %

ผ้าไหมขิด : กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นการทอลวดลายขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม สีสันสดใส ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก