จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

@Cdd Udon News@21 มีนาคม 2561 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วม    ประชุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)