บริการของเรา

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม : เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลเสาวรส (กะทกรก) ที่มีรสชาติพิเศษเหมือนได้ชิมรสชาติของผลไม้ ๓ อย่าง คือ ฝรั่ง แอ๊ปเปิ้ล และมะขาม ผ่านการผลิตที่คงไว้ด้วยน้ำเสาวรสถึง ๙๐ %

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม : เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลเสาวรส (กะทกรก) ที่มีรสชาติพิเศษเหมือนได้ชิมรสชาติของผลไม้ ๓ อย่าง คือ ฝรั่ง แอ๊ปเปิ้ล และมะขาม ผ่านการผลิตที่คงไว้ด้วยน้ำเสาวรสถึง ๙๐ %

น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม : เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลเสาวรส (กะทกรก) ที่มีรสชาติพิเศษเหมือนได้ชิมรสชาติของผลไม้ ๓ อย่าง คือ ฝรั่ง แอ๊ปเปิ้ล และมะขาม ผ่านการผลิตที่คงไว้ด้วยน้ำเสาวรสถึง ๙๐ % มีสีเหลืองเข้มใสซึ่งเป็นสีธรรมชาติของน้ำเสาวรส ไม่เจือสี ไม่ใส่สารกันบูด บรรจุในขวดแก้วที่ผ่านการสเตอริไลซ์ (Sterilization) สะอาดและปลอดภัย เก็บไว้ได้นานโดยยังคงรสชาติของเสาวรสอยู่ตลอดเวลา

(Visited 1 times, 1 visits today)