ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74

รายชื่อผู้สอบ อสพ

(Visited 1 times, 1 visits today)