บริการของเรา

ปลาร้าบอง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

ปลาร้าบอง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

ปลาร้าบอง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐาน อย.วัตถุดิบ ปลาร้าที่หมักไว้ ขิง ข่า ตะไคร้ กลุ่มฯ มีเทคนิค ในการหมักปลาร้าข้ามปี ที่ไม่เหมือนใคร ใช้วัตถุดิบที่สะอาด และปลอดสารเคมี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ทำให้รสชาติปลาร้าบอง มีความอร่อย สามารถผลิตเป็นปลาร้าผง และปลาร้าก้อน รูปแบบต่างๆส่งออกต่างประเทศ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม เคยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปลาร้าผง จากการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2556

(Visited 1 times, 1 visits today)