บริการของเรา

ผ้าอุดรนาคินทร์ ผ้าย้อมดิน ถิ่นนาคา : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ผ้าอุดรนาคินทร์ ผ้าย้อมดิน ถิ่นนาคา : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ผ้าอุดรนาคินทร์ ผ้าย้อมดิน ถิ่นนาคา : นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การนำดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวังคำชะโนด ที่วัดศรีสุทโธ มาย้อมผ้าฝ้าย และผ้าไหม จากนั้นนำไปทอเป็นผืน กลายเป็น “ผ้าอุดรนาคินทร์ ผ้าย้อมดิน ถิ่นนาคา” แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปราศจากสารเคมีโดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มได้รับการสั่งจองผ้าพันคอย้อมดินเป็นจำนวนมาก และกลุ่มได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดและเผยแพร่ ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)