บริการของเรา

ผ้าไหมขิด : กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นการทอลวดลายขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม สีสันสดใส ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก

ผ้าไหมขิด : กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นการทอลวดลายขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม สีสันสดใส ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก

ผ้าไหมขิด : กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น ทำจากเส้นไหมทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง ทอลวดลายขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม สีสันสดใส ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก

(Visited 1 times, 1 visits today)