อุดรธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2561

14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด 1 หมู่บ้าน และสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด 1 ตำบล เข้าร่วมการประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นระดับจังหวัด คือ บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ และตำบลต้นแบบฯ คือ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)