ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ คุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กพสอ.หนองหาน รับนโยบายฯ สนองคุณในหลวง รัชกาลที่ ๙” ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"กพสอ.หนองหาน รับนโยบายฯ สนองคุณในหลวง รัชกาลที่ ๙" [...]