ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้นำบ้านจอมตาลใต้ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บูรณาการกับหลายภาคส่วนปลูกผัก ปล่อยปลาในพื้นที่บุ่งหวาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร หนึ่งหมู่บ้านดูแลได้ทั้งตำบล สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน 64 ดร.อนันต์ ศรีพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนร [...]

20 เมษายน 2564 / 21:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพ

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา เวลา 11.00 น. นายกัมปนาทจักรว [...]

08 เมษายน 2564 / 15:25 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน