ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ” ร่วมประชุมการสำรวจที่หมายเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาช [...]

04 ธันวาคม 2563 / 16:26 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี “ประชุมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี”

4 ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหว [...]

04 ธันวาคม 2563 / 16:11 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน