ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสยาม  ศิริมง [...]

25 กุมภาพันธ์ 2564 / 11:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ (Video Conference)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 น. นายสยาม  ศิริ [...]

25 กุมภาพันธ์ 2564 / 09:50 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน